FALL 2018

FALL 2018

PHOTOS
PHOTO 1: At Terra Nova. November 2018.
At Terra Nova. November 2018.

PHOTO 2: At the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova. November 2018.
At the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova. November 2018.

PHOTO 3: At Terra Nova. November 2018.
At the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova. November 2018.

PHOTO 4: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. November 2018.

PHOTO 5: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 6: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 7: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 8: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 9: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 10: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 11: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 12: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 13: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 14: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 15: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 16: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 17: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 18: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 19: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 20: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 21: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 22: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 23: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 24: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 25: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 26: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 27: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.

PHOTO 28: At Terra Nova. December 2018.
At Terra Nova. December 2018.