FALL 2016

FALL 2016

PHOTOS
PHOTO 1: At the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova. November 2016.
At Terra Nova. November 2016.

PHOTO 2: At the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova. November 2016.
At Terra Nova. November 2016.

PHOTO 3: At the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova. November 2016.
At Terra Nova. November 2016.

PHOTO 4: At the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova. November 2016.
At Terra Nova. November 2016.

PHOTO 5: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 6: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 7: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 8: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 9: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 10: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 11: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 12: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 13: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 14: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 15: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 16: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 17: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 18: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 19: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 20: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 21: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 22: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 23: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 24: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 25: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 26: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 27: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 28: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 29: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 30: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 31: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 32: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 33: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 34: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 35: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 36: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.

PHOTO 37: At Terra Nova. December 2016.
At Terra Nova. December 2016.